Lyu:Lyuの記事一覧

(2件)

リュ:リュ:2008年、3ピースバンド-itsuka-として活動開始。09年、バンド名をLyu:Lyuに改めた。繊細な世界と攻撃的な楽曲が高い評価を受ける。